Warning: Use of undefined constant WP_AUTO_UPDATE_CORE - assumed 'WP_AUTO_UPDATE_CORE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/irankanon/public_html/wp-config.php on line 167
بخشنامه تعیین شهریه آموزشهای مهارتی، آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای کشور | کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای کشور

به استناد ماده ۶۸فصل دوازدهم ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره اموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، نرخ شهریه آموزش های مهارتی نظری،عملی پروژه ی که در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای کشور به تصویب رسیده ،رعایت موارد زیر الزامی بوده و در صورت هرگونه انحراف ،تخلف محسوب می شود و بامتخلفان مطابق جدول تخلفات و نحوه ی برخورد با آن ، ماده ۷۶ فصل پانزدهم ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اراده امورآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد بر خورد خواهد شد.